coolio

valerie translated gangsta’s paradise into norwegian.
thanks valerie!

As I walk through the valley of the shadow of death
Mens jeg går gjennom dødsskyggenes dal
I take a look at my life and realize there’s not much left
Jeg ser tilbake på livet mitt og ser at det er ikke mye igjen
coz I’ve been blastin and laughin so long, that
fordi jeg har ødelagt og ledd så lenge at
even my mama thinks that my mind is gone
selv mora mi synes sinnet mitt er borte
but I ain’t never crossed a man that didn’t deserve it
men jeg har aldri krysset en mann som ikke fortjente det
me be treated like a punk you know that’s unheard of
jeg ble behandlet som en slyngel du vet det er uhørt
you better watch how you’re talking, and where you’re walking
du bør passe hvordan du snakker, og hvor du går
or you and your homies might be lined in chalk
eller du og dine kamerater kan hende blir ringet rundt med kritt
I really hate to trip but i gotta, loc
jeg hater å måtte trippe, men jeg må, lås
As I Grow I see myself in the pistol smoke, fool
mens jeg vokser ser jeg meg selv i kruttrøyk, tåpe

I’m the kinda G the little homies wanna be like
jeg er liksom G’en som kameratene vil være som
on my knees in the night, saying prayers in the streetlight
på knærne i natta, ber i gatelyset

been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis
keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis

They got the situation, they got me facin’
de har situasjonen, de fikk meg til å fronte
I can’t live a normal life, I was raised by the stripes
jeg kan ikke leve et normalt liv, jeg var oppdratt av stripene
so I gotta be down with the hood team
so jeg må spille med hetteteamet
too much television watching got me chasing dreams
for mye fjernsyn fikk meg til å jakte på drømmer
I’m an educated fool with money on my mind
jeg er en lærd tåpe med penger i tankene
got my 10 in my hand and a gleam in my eye
har 10 i hånda og et glimt i øyet
I’m a loc’d out gangsta set trippin’ banger
jeg er en utlåst gængster bestemt til å trippe
and my homies is down so don’t arouse my anger, fool
og kameratene mine er med, så ikke opphiss mitt sinne, tåpe
death ain’t nothing but a heartbeat away,
døden er ikke annet enn kun et hjerteslag unna,
I’m living life, do or die, what can I say
jeg lever livet, gjør det eller dø, hva kan jeg si
I’m 23 now, but will I live to see 24
jeg er 23 nå, men jeg vil leve til å se 24
the way things are going I don’t know
måten ting foregår nå jeg vet ikke lenger

Tell me why are we, so blind to see
si meg hvorfor er vi, så blinde til å se
That the one’s we hurt, are you and me
at de vi sårer, er deg og meg
been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis
spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis

Power and the money, money and the power
Makt og penger, penger og makt
minute after minute, hour after hour
minutt atter minutt, time etter time
everybody’s running, but half of them ain’t looking
alle sammen løper, men halvparten av dem ser ikke
what’s going on in the kitchen, but I don’t know what’s kickin’
hva foregår på kjøkkenet, men jeg vet ikke hva som skjer
they say I gotta learn, but nobody’s here to teach me
de sier jeg må lære, men ingen er her for å lære meg det
if they can’t undersstand it, how can they reach me
hvis de ikke kan forstå det, hvordan kan de nå meg
I guess they can’t, I guess they won’t
jeg tror ikke de kan, jeg tror ikke de vil
I guess they front, that’s why I know my life is out of luck, fool
jeg tror de fronter, det er derfor livet mitt er slutt for hell, tåpe

been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene deres, i gængsternes paradis
spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis
spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
brukte mesteparten av livene våre, i gængsternes paradis
Tell me why are we, so blind to see
si meg hvorfor er vi, så blinde til å se
That the one’s we hurt, are you and me
at de vi sårer, er deg og meg
Tell me why are we, so blind to see
si meg hvorfor er vi, så blinde til å se
That the one’s we hurt, are you and me
at de vi sårer, er deg og meg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: